Algemene voorwaarden NourShop

 1. Algemeen

Onder NourShop wordt in deze algemene voorwaarden en elders op haar webshop verstaan de vennootschap onder firma (VOF), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland.

NourShop  is gevestigd aan de:

Javastraat 70H

1094 HK Amsterdam

Tel:

E-mail: info@nourshop.nl

KvK-nummer: 65118099

BTW-nummer: NL851980077B01

 

 

 1. Bestellingen en aflevering
  1. Bestellingen kunnen door de klant gedaan worden via de webshop Nourshop.nl. De webshop faciliteert en beheert het bestelproces en de verkoop de aangeboden producten en artikelen aan de Klant. Nourshop zorgt ervoor dat de klant een factuur van de bestelde producten en betaalde bedragen ontvangt.
  2. Bij plaatsing van een bestelling van een product verplicht de Klant zich ertoe deze Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren.
  3. De Klant is zich ervan bewust dat een bestelling zal worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
  4. De Klant is gerechtigd om binnen een termijn van dertig (14) dagen gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. De Klant zal bij gebruikmaking van zijn herroepingsrecht ten hoogste de kosten van de retourzending dragen.
  5. Nourshop zal de betaling zo spoedig mogelijk en rechtstreeks aan de Klant retourneren indien de Klant reeds een bedrag heeft betaald en hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de termijn van dertig (14) dagen.
  6. De Klant kan echter pas terugbetaling vorderen als het Product weer door Nourshop is ontvangen. Nourshop zal de terugbetalingen zo snel mogelijk verrichten, in ieder geval niet later dan de wettelijk voorgeschreven termijn.
  7. Tijdens de termijn van (14) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of uitproberen voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk -in de originele staat en verpakking aan Nourshop retourneren.

 

 1. Gebruik gegevens

Nourshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie van haart klanten vertrouwelijk worden bewaard. Nourshop gebruikt de gegevens van haar klanten uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Voor een optimale dienstverlening zal Nourshop de klantgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Als u een bestelling plaatst is het noodzakelijk dat Nourshop over uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens beschikt om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens (zoals de NAWT-gegevens en een e-mailadres) worden gebruikt en bewaard.
 • Om het winkelen bij Nourshop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de webshop en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet wenst kunt u aangeven.
 • Als u bij Nourshopeen bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een beveiligde dataserver. U kunt een account aanmaken met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat u uw gegevens niet bij ieder nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze webshop en de feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze webshop verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

 

 1. Overige bepalingen
 2. NouShop kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.